Aby zmienić ustawienia ogrzewania w ISMOD Mini, musisz szybko nacisnąć przycisk 3 razy, aby włączyć tryb regulacji temperatury.
Kliknij przycisk, aby zmienić tryb ogrzewania temperatury; pojedyncze kliknięcie wskazywałoby na aktualny tryb ogrzewania.
Aby wyjść z trybu regulacji temperatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania lub poczekaj, aż dioda LED zacznie szybko migać 3 razy.

Wskazanie koloru światła LED w następujący sposób:
Wysoka temperatura: górne światło led
Średnia temperatura: środkowe światło led
Niska temperatura: najniższe światło led
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!