Aby zmienić ustawienia ogrzewania w ISMOD NANO, musisz szybko nacisnąć przycisk raz, a następnie 5 razy, aby aktywować tryb regulacji temperatury.

Dioda LED będzie migać odpowiednio na zielono, biało i fioletowo.

Kliknij przycisk, aby zmienić tryb ogrzewania temperatury; pojedyncze kliknięcie wskazywałoby na aktualny tryb ogrzewania.

Aby wyjść z trybu regulacji temperatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania lub odczekaj 10 sekund.

Czerwone światło migające między zestawami oznacza tylko początek nowego cyklu trybu temperatury.

Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!